Lärkkulla stiftelsen

 51 đánh giá
Lärkkullavägen 22, 10300 Karis, Finland
Giờ 
Mở cho đến khi 23:59 thêm nữa

Điện thoại
019 2757200019 2757200

+3
+1
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Karis
Bưu chính: 10300
Khu vực hành chính: Uusimaa
Quốc gia: Phần Lan

Liên hệ

2 Số liên lạc dành cho Lärkkulla stiftelsen

Emilia NybergLärkkulla stiftelsen

Về

Lärkkulla stiftelsen đặt trụ sở tại Karis. Lärkkulla stiftelsen đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục khác, Dịch vụ kinh doanh, Công cụ cho thuê, Giáo dục trung học, Giáo dục văn hóa. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 019 2757200. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Lärkkulla stiftelsen tại www.larkkulla.net. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua . Kristoffer Holmberg có mối quan hệ hợp tác với công ty.
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Giá
€€
Được thành lập
1949
Đậu xe
Car Park
Thể loại:Giáo dục văn hóa, Giáo dục trung học kỹ thuật và dạy nghề, Tổ chức các hội nghị và hội chợ thương mại, Giáo dục khác được phân vào đâu, Thuê và cho thuê hoạt động.
Mã ISIC:77, 8230, 8522, 8542, 8549.

Nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội

Giáo dục khácgần Lärkkulla stiftelsen

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp