Cơ quan chính phủ tại Mã Vùng 38 Annaba, Annaba (tỉnh)

1-10
Dịch vụ trợ cấp an sinh xã hội, Cơ quan chính phủ
1. Casnos
Bt ENCOBAT N° 4 BP 312 RP، Rue Oued Ed Daheb, Annaba, Algeria
www.casnos.com.dz
Cơ quan chính phủ, Quản lí công chúng
القطب الإداري، Skikda, Algeria
Cảnh sát và thực thi pháp luật, Cơ quan chính phủ
Boulevard Fellah Rachid, Annaba, Algeria
Cảnh sát và thực thi pháp luật, Cơ quan chính phủ
4. Police
Chebaita Mokhtar, Algeria
3.5  · +213 38 38 15 48+213 38 38 15 48  · Mở cửa
www.algeriepolice.dz
Cảnh sát và thực thi pháp luật, Cơ quan chính phủ
N16, El Hadjar, Algeria
Cơ quan chính phủ
Annaba, Algeria
Cơ quan chính phủ
Annaba, Algeria
Đại sứ quán và lãnh sự
1 Rue Gouta Sebti, Annaba 23000, Algeria
3.5  · +213 38 98 26 00+213 38 98 26 00  · Mở cửa
annaba.consulfrance.org
Đại sứ quán và lãnh sự
23, Boulevard 28 Janvier 1957, Sainte-Thérèse, Annaba 23000, Algeria
Đại sứ quán và lãnh sự
1 Bd Fellah Rachid, Annaba 23000, Algeria