Giáo dục tại Mã Bưu Chính 01616 Strehla, Sachsen

1-10
Giáo dục khác, Trợ giúp cư trú
Hugo-Haase-Straße 16/18, 01616 Strehla, Germany
5.0  · +49 172 7921989+49 172 7921989  · Mở cửa
www.fahrschule-gast.de
Giáo dục văn hóa
Lindenstraße 10, 01616 Strehla, Germany
3.5  · €€ · +49 35264 90340+49 35264 90340
www.lindestrehla.de
Giáo dục khác, Giáo dục
Leckwitzer Str. 2, 01616 Strehla, Germany
www.strehla.de
Đào tạo tin học
Riesaer Str. 6, 01616 Strehla, Germany
www.itc-haensel.de
Giáo dục khác
Hugo-Haase-Straße 20, 01616 Strehla, Germany
www.vermessung-knott.de
Trường mầm non, mẫu giáo
Bahnhofstraße 9, 01616 Strehla, Germany
Trường mầm non, mẫu giáo, Giáo dục
Bahnhofstraße 9, 01616 Strehla, Germany
www.asb-riesa.de
Trường tiểu học và tiểu học, Giáo dục khác
Lindenstraße 21, 01616 Strehla, Germany
www.grundschule-strehla.de
Giáo dục trung học
Hugo-Haase-Straße 16, 01616 Strehla, Germany
www.bbz-meissen.de
Giáo dục văn hóa
Reußner Str. 25, 01616 Strehla, Germany
www.schalmeienzunft-strehla.de
1-10