La Arbolera Restaurant & Beer

 37 đánh giá
Cl. 6 #3-57, Vda. El Medio, Tesalia, Huila, Colombia
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Tesalia
Khu vực hành chính: Departamento del Huila
Quốc gia: Cô-lôm-bi-a

Về

La Arbolera Restaurant & Beer đặt trụ sở tại Tesalia. La Arbolera Restaurant & Beer đang làm việc trong các hoạt động của Quán bar, quán rượu và quán rượu, Nhà hàng.
Các lựa chọn ăn uống
Take-ra
Phòng vệ sinh
Quy tắc Phục trang
Bình thường
Tốt Cho Các Nhóm
Đồ uống
Thể loại:Quán bar, quán rượu và quán rượu, Nhà hàng và các hoạt động dịch vụ thực phẩm điện thoại di động.
Mã ISIC:561, 5630.

Truyền thông xã hội

Quán bar, quán rượu và quán rượugần La Arbolera Restaurant & Beer

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp