Nhà hàng Mỹ tại Mã Bưu Chính 201203 Thượng Hải

1-6
Nhà hàng Mỹ, Nhà hàng
China, Shanghai Shi, Baoshan Qu, 淞兰路230号
Nhà hàng Mỹ, Nhà hàng
2. Wagas
Chamtime Plaza, Unit 1-101, 102 · 201203
3.5  · ¥¥¥
www.wagas.com.cn
Nhà hàng Mỹ
Chamtime Plaza · 201203
3.0  · ¥¥
Nhà hàng Mỹ, Quán bar, quán rượu và quán rượu
1E-27, Chamtime Plaza · 201203
www.bluefrog.com.cn
Nhà hàng Mỹ, Nhà hàng
Chamtime Plaza, BW-101 · 201203
¥
Nhà hàng Mỹ, Nhà hàng
广兰路1161号 · 201203
¥
1-6