Dịch vụ bưu chính tại Mã Bưu Chính 201203 Thượng Hải

1-4
Bưu điện
China, Shanghai Shi, Pudong Xinqu, Tangzhen Rd, 唐镇 邮政编码: 201203
5.0 
Bưu điện
470 Chunxiao Rd, Pudong Xinqu, Shanghai Shi, China, 201203
Quản lí đoàn thể, Bưu điện
3. DHL
Jinxiu Rd, Pudong Xinqu, Shanghai Shi, China
1.0 
www.logistics.dhl
Kho bãi và lưu trữ, Vận chuyển thư và bưu phẩm
333 Keyuan Rd, Pudong Xinqu, Shanghai Shi, China
www.linghua-logistics.com
1-4