Julong Housekeeping Department

China, Tianjin Shi, Jinghai Qu, Huangshan Rd, 黄山路西头
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Tĩnh Hải
Khu vực hành chính: Thiên Tân
Quốc gia: Trung Quốc

Về

Julong Housekeeping Department đặt trụ sở tại Tĩnh Hải. Julong Housekeeping Department đang làm việc trong các hoạt động của Chỗ ở khác, Khách sạn và nhà nghỉ.
Thể loại:Hoạt động nơi ăn nghỉ ngắn hạn, Khách sạn và nhà nghỉ.
Mã ISIC:5510.

Chỗ ở khácgần Julong Housekeeping Department

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp