Nhà hàng Nhật Bản tại Mã Vùng 21 Lausanne, Vaud

1-10
Nhà hàng Nhật Bản, Nhà hàng sushi
Rlle Grand-Saint-Jean 5, 1003 Lausanne, Switzerland
www.uchitomi.ch
Tất cả thức ăn và đồ uống, Nhà hàng sushi
Av. du Casino 17, 1820 Montreux, Switzerland
huitsushi.ch
Nhà hàng Nhật Bản, Nhà hàng sushi
Av. d'Ouchy 58, 1006 Lausanne, Switzerland
Nhà hàng Thái Lan, Nhà hàng Nhật Bản
Rue du Port-Franc 16, 1003 Lausanne, Switzerland
www.thaiorchideelausanne.ch
Nhà hàng Nhật Bản, Tất cả thức ăn và đồ uống
Rue des Côtes-de-Montbenon 22, 1003 Lausanne, Switzerland
www.le-tokyo.ch
Nhà hàng Nhật Bản, Nhà hàng sushi
6. Myō
All. Ernest-Ansermet 1, 1003 Lausanne, Switzerland
www.myo.ch
Nhà hàng Nhật Bản, Nhà hàng sushi
7. Oniwa
Avenue de Tivoli 8, 1007 Lausanne, Switzerland
www.oniwa-sushi.com
Nhà hàng Nhật Bản, Quán bar, quán rượu và quán rượu
Boulevard de Grancy 20, 1006 Lausanne, Switzerland
www.sushizengrancy.ch
Nhà hàng Thái Lan, Nhà hàng Nhật Bản
Av. de la Gare 2, 1022 Chavannes-près-Renens, Switzerland
www.restodragon.ch
Nhà hàng Nhật Bản, Nhà hàng thức ăn nhanh
10. Hokaido
Av. de Chailly 19, 1012 Lausanne, Switzerland
hokaido.business.site