Ngân hàng tại Mã Vùng 21 Lausanne, Vaud

1-10
Ngân hàng, Atm của
Rue du Théâtre 8, Vevey, Suisse
www.bankcoop.ch
Ngân hàng
Place de Milan 120, 1001 Lausanne, Switzerland
www.vaudoise.ch
Ngân hàng, Tài chính khác
Rue des Terreaux 20, 1003 Lausanne, Switzerland
moneyand.com
Tài chính khác, Ngân hàng
4. UBS
Avenue du 14-Avril 5, 1020 Renens, Switzerland
www.ubs.com
Ngân hàng
Route de la Blécherette 73, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Switzerland
www.axa.ch
Tài chính khác, Ngân hàng
6. UBS
Place Saint-François 16, 1003 Lausanne, Switzerland
www.ubs.com
Tài chính khác, Ngân hàng
Rue de Lausanne 6, 1800 Vevey, Switzerland
www.ubs.com
Pháp lí và tài chính, Ngân hàng
Route du Simplon 16, 1094 Paudex, Switzerland
www.ecofina.ch
Tài chính khác, Công Ty Tín Dụng
Rue du Lion-d'Or 5-7, 1003 Lausanne, Switzerland
www.credit-suisse.com
Quản lí đoàn thể, Ngân hàng
Route des Flumeaux 6, 1008 Prilly, Switzerland
www.raiffeisen.ch