1-10
Cửa Hàng Bách Hóa, Mua sắm
Rue Pichard 3, 1003 Lausanne, Switzerland
www.manor.ch
Mua sắm
Rue de Genève, 6, CP 6129, 1002 Lausanne, Switzerland
www.fnac.ch
Mua sắm
Route de l'Industrie 6, 1163 Etoy, Switzerland
www.hornbach.ch
Cửa Hàng Bách Hóa, Các hiệu thuốc và cửa hàng thuốc
Av. du Général-Guisan 1, 1800 Vevey, Switzerland
www.manor.ch
Cửa Hàng Bách Hóa, Mua Sắm Khác
Chem. de Saugy 1, 1023 Crissier, Switzerland
www.leman-centre.ch
Cửa hàng đồ chơi, Phòng hòa nhạc và nhà hát
Music & Convention Centre, Av. Claude-Nobs 5, 1820 Montreux, Switzerland
www.2m2c.ch
Thiết bị gia dụng và hàng hóa, Cửa hàng điện tử
Rue de Morges 13, 1023 Crissier, Switzerland
www.mediamarkt.ch
Thiết kế đặc biệt, Bán sỉ vật liệu xây dựng
Chem. du Pré-Neuf, 1844 Villeneuve, Switzerland
www.hornbach.ch
Cửa Hàng Bách Hóa, Mua sắm
Pl. du Marché 6B, 1820 Montreux, Switzerland
www.forum-montreux.ch
Nhà Thầu Chính, Mua sắm
Rte de Genève 5, 1030 Bussigny, Switzerland
www.conforama.ch