Giường ngủ và bữa sáng tại Mã Vùng 21 Lausanne, Vaud

1-10
Chỗ ở khác, Khách sạn và nhà nghỉ
Chemin des Epinettes 4, 1007 Lausanne, Switzerland
4.0  · $$ · +41 21 601 80 00+41 21 601 80 00  · Mở cửa
www.byfassbind.com
Nhà hàng, Giường ngủ và bữa sáng
Rue de l'Ancienne Poste 2, 1040 Echallens, Switzerland
www.ilsarbin.ch
Chỗ ở khác, Khách sạn và nhà nghỉ
10, Chem. du Cerisier 8, 1004 Lausanne, Switzerland
4.0  · +41 21 646 16 25+41 21 646 16 25  · Mở cửa
tulip-inn-lausanne.goldentulip.com
Giường ngủ và bữa sáng, Nhà hàng
Route du Mont-Tendre, 1147 Montricher, Switzerland
4.0  · $$ · +41 21 864 37 19+41 21 864 37 19  · Mở cửa
www.buvette-mont-tendre.ch
Chỗ ở khác, Khách sạn và nhà nghỉ
Rue Saint-Domingue 2, 1110 Morges, Switzerland
4.5  · +41 21 803 06 06+41 21 803 06 06  · Mở cửa
www.maison-igor.ch
Chỗ ở khác, Khách sạn và nhà nghỉ
Avenue du Funiculaire 11, 1304 Cossonay, Switzerland
4.5  · $$ · +41 21 863 63 40+41 21 863 63 40  · Mở cửa
www.lefuni.ch
Giường ngủ và bữa sáng, Nhà hàng
Avenue de la Plage 27, 1028 Préverenges, Switzerland
Chỗ ở khác, Giường ngủ và bữa sáng
Chemin de Clair-Joli 13 B, 1095 Lutry, Switzerland
4.5  · $$$ · +41 21 791 21 35+41 21 791 21 35  · Mở cửa
www.bnb-lutry-lavaux.ch
Chỗ ở khác, Nhà hàng
Rue du Simplon 11, 1337 Vallorbe, Switzerland
www.aubergepourtous.ch
Chỗ ở khác, Khách sạn và nhà nghỉ
Rue Saint-Laurent 5, 1176 Saint-Livres, Switzerland
4.5  · $$$ · +41 21 821 51 61+41 21 821 51 61  · Mở cửa
www.lecoqchantant.ch