Chăm sóc người cao tuổi tại Mã Vùng 21 Lausanne, Vaud

1-10
Chăm sóc người cao tuổi, Công việc xã hội
Chemin de Praz-Lau 5, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Switzerland
www.fondation-de-vernand.ch
Chăm sóc người cao tuổi
Allée du Bornan 8, 1007 Lausanne, Switzerland
Giáo dục khác, Chăm sóc người cao tuổi
Ave Alexandre-Vinet 25, 1004 Lausanne, Switzerland
5.0  · +41 21 646 03 18+41 21 646 03 18  · Mở cửa
tel.search.ch
Chăm sóc người cao tuổi
Route du Lac 10, 1026 Denges, Schweiz
transport-loyal.ch
Nhà Hưu Trí
Avenue de la Vallombreuse 34, 1004 Lausanne, Switzerland
www.bethanie.ch
Nhà Hưu Trí, Bệnh viện
Chemin du Stand 1, 1009 Pully, Switzerland
www.pre-pariset.ch
Nhà Hưu Trí, Sức khoẻ và y tế
Av. des Baumettes 9, 1020 Renens, Switzerland
5.0  · +41 21 625 35 45+41 21 625 35 45  · Mở cửa
asbe-soin.ch
Nhà Hưu Trí, Trung tâm thể dục
Route des Plaines-du-Loup 4A, 1018 Lausanne, Switzerland
4.0  · +41 21 641 62 00+41 21 641 62 00  · Mở cửa
www.fondationdelorme.ch
Nhà Hưu Trí
Avenue de Byron 2, 1844 Villeneuve, Switzerland
4.5  · +41 21 967 25 25+41 21 967 25 25  · Mở cửa
www.tertianum.ch
Nhà Hưu Trí
Rue Gambetta 3, 1820 Montreux, Switzerland
3.5  · +41 21 989 91 91+41 21 989 91 91  · Mở cửa
www.emsgambetta.ch