Latin Dance Center Walmir Secchi

 1635 đánh giá
Tv. Abílio César Borges, 110 - Bigorrilho, Curitiba - PR, 80730-060, Brazil
Giờ 
Mở cho đến khi 21:30 thêm nữa
Trang web 
www.danca.com.br
+1
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Curitiba
Vùng lân cận: Bigorrilho
Bưu chính: 80730-060
Khu vực hành chính: Paraná (bang)
Quốc gia: Bra-xin

Liên hệ

1 Số liên lạc dành cho Latin Dance Center Walmir Secchi

Valmir SecchiLatin Dance Center Walmir Secchi

Về

Latin Dance Center Walmir Secchi đặt trụ sở tại Curitiba. Latin Dance Center Walmir Secchi đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục văn hóa, Giáo dục. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua (41) 99841-5544. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Latin Dance Center Walmir Secchi tại www.danca.com.br. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua . Valmir Secchi có mối quan hệ hợp tác với công ty.
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Giá
$$
Tốt Cho Trẻ Em
Đậu xe
Đỗ xe trên phố, Bãi Đỗ Xe
Thể loại:Giáo dục, Giáo dục văn hóa.
Mã ISIC:85, 8542.

Giáo dục văn hóagần Latin Dance Center Walmir Secchi

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp