Quán cà phê tại Mã Bưu Chính 8500 Courtrai

1-10
Quán cà phê
Grote Markt 33, 8500 Kortrijk, Belgium
4.5  · €€ · +32 56 21 72 70+32 56 21 72 70
www.vivasara.be
Buffet, Quán cà phê
Burgemeester Reynaertstraat 15 · 8500
4.5  · €€€ · +32 494 88 70 86+32 494 88 70 86  · Mở cửa
www.degeverfdevogel.be
Quán cà phê
Lange-Steenstraat 32, 8500 Kortrijk, Belgium
4.5  · €€ · +32 56 21 08 75+32 56 21 08 75
www.kaffeerenee.be
Buffet, Quán cà phê
Groeningelaan 15, 8500 Kortrijk, Belgium
5.0  · €€ · +32 474 99 39 76+32 474 99 39 76
www.blvrd15.com
Quán cà phê, Nhà hàng Mỹ
Begijnhof 31, 8500 Kortrijk, Belgium
4.5  · €€ · +32 498 76 16 24+32 498 76 16 24
www.huisvandegrootjuffrouw.be
Quán cà phê, Nhà hàng
Koning Albertstraat 15, 8500 Kortrijk, Belgium
4.5  · +32 56 90 00 05+32 56 90 00 05  · Mở cửa
www.nude-kortrijk.be
Quán cà phê, Buffet
Ringlaan 34, 8500 Kortrijk, Belgium
4.0  · €€ · +32 56 44 09 82+32 56 44 09 82
www.cafelungo.be
Quán cà phê, Giáo dục thể chất
Ringlaan 32, 8500 Kortrijk, Belgium
4.0  · €€ · +32 56 37 29 66+32 56 37 29 66  · Mở cửa
www.de-mambo.be
Quán cà phê, Nước Và Đồ Uống Đóng Chai
9. Maona
Lange-Steenstraat 23, 8500 Kortrijk, Belgium
5.0  · € · +32 56 53 04 14+32 56 53 04 14
www.maonakortrijk.be
Quán cà phê
Ijzerkaai; 8500 Kortrijk
4.5 
www.toerismekortrijk.be