Bưu điện tại Mã Bưu Chính 8500 Courtrai

1-10
Bưu điện
Engelse Wandeling 13, 8500 Kortrijk, Belgium
2.0  · +32 70 22 22 22+32 70 22 22 22  · Mở cửa
www.dpd.com
Bưu điện
Bruyningstraat 49, 8500 Kortrijk, Belgium
5.0  · +32 477 26 83 99+32 477 26 83 99  · Mở cửa
www.caenexpress.be
Bưu điện, Vận chuyển thư và bưu phẩm
Brugsestraat 84, 8500 Kortrijk, Belgium
3.5  · +32 2 715 50 50+32 2 715 50 50  · Mở cửa
locator.dhl.com
Quản lí đoàn thể, Giao thông vận tải hậu cần
Hoevestraat 17, 8500 Kortrijk, Belgium
5.0 
bubblepost.eu
Bưu điện
Burgemeester Pyckestraat 23, 8500 Kortrijk, Belgium
www.bpost.be
Bưu điện
Oude-Vestingsstraat 6C, 8500 Kortrijk, Belgium
www.postnl.be
Bưu điện
7. C.m.r.
Grote Markt 14, 8500 Kortrijk, Belgium
Quản lí đoàn thể, Bưu điện
Stationsplein 0, 8500 Kortrijk, Belgium
Nhà sách và quầy bán báo, Bán lẻ đồ chơi và trò chơi
President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk, Belgium
www.shop2be.be
Bưu điện, Vận chuyển thư và bưu phẩm
Steenpoort 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Mở cửa - cho đến khi 19:30
www.ups.com