Universiteit Gent - Campus Tweekerken

 589 đánh giá
Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent, Belgium
Giờ 
Mở cho đến khi 17:00 thêm nữa

Điện thoại
09 264 68 9009 264 68 90

+3
Trang web 
www.ugent.be
+1
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Gent
Vùng lân cận: Patershol
Bưu chính: 9000
Khu vực hành chính: Vlaanderen
Quốc gia: Bỉ

Về

Universiteit Gent - Campus Tweekerken đặt trụ sở tại Gent. Universiteit Gent - Campus Tweekerken đang làm việc trong các hoạt động của Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học), Sở thú và bể cá. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 09 264 68 90. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Universiteit Gent - Campus Tweekerken tại www.ugent.be.
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Có, Đậu xe
Tốt Cho Trẻ Em
Thể loại:Giáo Dục Đại Học, Vườn thực vật, động vật và các hoạt động bảo tồn thiên nhiên.
Mã ISIC:8530, 9103.

Nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội

Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)gần Universiteit Gent - Campus Tweekerken

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp