Giáo dục tại Mã Vùng 2145 Edelstal, Burgenland

1-7
Trường tiểu học và tiểu học, Giáo dục
Grünaugasse 8, 2472 Prellenkirchen, Österreich
www.vsprellenkirchen.com
Trường mầm non, mẫu giáo, Giáo dục
Untere Hauptstraße 26, 2473 Potzneusiedl, Österreich
www.potzneusiedl.at
Trường mầm non, mẫu giáo, Giáo dục
Hauptstraße 27, 2413 Edelstal, Österreich
edelstal.gv.at
Trường mầm non, mẫu giáo, Chăm sóc trẻ em và chăm sóc ban ngày
Obere Hauptstraße 29, 2473 Potzneusiedl, Österreich
Trường mầm non, mẫu giáo, Giáo dục
Grünaugasse 8, 2472 Prellenkirchen, Österreich
Trường mầm non, mẫu giáo, Giáo dục
Obere Hauptstraße 29, 2473 Deutsch Haslau, Austria
www.prellenkirchen.gv.at
Trường mầm non, mẫu giáo, Giáo dục
Grünaugasse 8, 2472 Prellenkirchen, Austria
www.prellenkirchen.gv.at
1-7