1-10
Tôn giáo, Nhà thờ
Rooseveltplatz, 1090 Wien, Austria
www.votivkirche.at
Tôn giáo, Nhà thờ
1040 Vienna, Austria
www.erzdioezese-wien.at
Tôn giáo, Nhà thờ
Peterspl. 1, 1010 Wien, Austria
4.5  · +43 1 5336433+43 1 5336433  · Mở cửa
www.peterskirche.at
Phòng trưng bày nghệ thuật, Tôn giáo
Stephansplatz 3, 1010 Wien, Austria
4.5  · +43 1 515523530+43 1 515523530  · Mở cửa
www.stephanskirche.at
Tôn giáo, Nhà thờ Hồi giáo
Am Bruckhaufen 3, 1210 Wien, Austria
www.izwien.at
Tôn giáo, Nhà thờ
Stephansplatz 3/4/7
www.stephansdom.at
Tôn giáo, Nhà thờ
1020 Vienna, Austria
4.5  · +43 1 72856110+43 1 72856110  · Mở cửa
www.erzdioezese-wien.at
Tôn giáo, Nhà thờ
Augustinerstraße 3, 1010 Wien, Austria
4.5  · +43 1 5337099+43 1 5337099  · Mở cửa
www.erzdioezese-wien.at
Tôn giáo, Nhà thờ
Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 1, 1010 Wien, Austria
4.5  · +43 1 5125232+43 1 5125232  · Mở cửa
jesuitenkirche-wien.at
Tôn giáo, Nhà thờ
Salvatorgasse 12, 1010 Wien, Austria
www.erzdioezese-wien.at