Giao thông vận tải hậu cần tại Mã Vùng 1 Viên

1-10
Tự lưu trữ, Kho bãi và lưu trữ
Seitenhafenstraße 15, 1020 Wien, Austria
4.0  · +43 1 727160+43 1 727160  · Mở cửa
hafen-wien.com
Giao thông vận tải hậu cần
2. SLC
Uferstraße 22, 1220 Wien, Austria
4.5  · +43 1 2831245+43 1 2831245  · Mở cửa
www.slc-wien.at
Giao thông vận tải hậu cần, Quản lí đoàn thể
Freudenauer Hafenstraße 20, 1020 Wien, Austria
4.0  · +43 1 727000+43 1 727000  · Mở cửa
www.cargomind.com
Giao thông vận tải hậu cần, Quản lí đoàn thể
Siggerwiesen 36, 5101 Bergheim bei Salzburg, Austria
www.tkl.at
Giao thông vận tải hậu cần
Marktstraße 17, 2331 Vösendorf, Austria
5.0  · +43 1 94342250+43 1 94342250  · Mở cửa
www.fanex.at
Giao nhận vận tải, Giao thông vận tải hậu cần
Danubiastraße 21-25, 2320 Schwechat, Austria
4.0  · +43 1 7079585+43 1 7079585  · Mở cửa
www.werfring.com
Các công ty di chuyển, Giao thông vận tải hậu cần
Guntherstraße 6, 2301 Groß-Enzersdorf, Austria
4.5  · +43 1 77403920+43 1 77403920  · Mở cửa
www.foerster.co.at
Giao thông vận tải hậu cần
Wiedner Gürtel 9-13 / T24 / 2.OG
4.5  · +43 1 395072525+43 1 395072525  · Mở cửa
www.logsta.com
Giao thông vận tải hậu cần, Hoạt động vận chuyển khác
Schußlinie 3, 1110 Wien, Austria
3.0  · +43 1 760520+43 1 760520  · Mở cửa
world.fiege.com
Giao thông vận tải hậu cần
8142, Am Terminal 9, 8142 Wundschuh, Austria
3.0  · +43 1 599142030+43 1 599142030  · Mở cửa
www.ups.com