JÄGER Hausbetreuung GmbH

 42 đánh giá
Nußdorfer Str. 11, 1090 Wien, Austria
Giờ 
Mở cho đến khi 23:59 thêm nữa

Điện thoại
01 905207801 9052078

+1
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Viên
Vùng lân cận: Alsergrund
Bưu chính: 1090
Khu vực hành chính: Viên
Quốc gia: Áo

Về

JÄGER Hausbetreuung GmbH đặt trụ sở tại Viên. JÄGER Hausbetreuung GmbH đang làm việc trong các hoạt động của Thuyền, Dịch vụ dọn rửa toàn diện, Dịch vụ dọn rửa đặc biệt. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 01 9052078. Bạn có thể tìm thêm thông tin về JÄGER Hausbetreuung GmbH tại jaeger-hausbetreuung.at. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua .
Giá
Thể loại:Thuyền, Xây dựng khác và các hoạt động làm sạch công nghiệp, Tổng vệ sinh của tòa nhà.
Mã ISIC:4763, 8121, 8129.

Thuyềngần JÄGER Hausbetreuung GmbH

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp