Icebear Entfeuchtung & Klima GmbH

 25 đánh giá
Himberger Str. 2, 1100 Wien, Austria
Giờ 
Hôm nay · từ thời gian 07:00 - tới thời gian 16:30 thêm nữa

Điện thoại
01 889364001 8893640

+2
Trang web 
www.eisbaer.com
Truyền thông xã hội 
+1
Thành phố: Viên
Vùng lân cận: Favoriten
Bưu chính: 1100
Khu vực hành chính: Viên
Quốc gia: Áo

Liên hệ

1 Số liên lạc dành cho Icebear Entfeuchtung & Klima GmbH

Chairman/Managing Director: Mr Ing.Icebear Entfeuchtung & Klima GmbH

Về

Icebear Entfeuchtung & Klima GmbH đặt trụ sở tại Viên. Icebear Entfeuchtung & Klima GmbH đang làm việc trong các hoạt động của Cải tạo các tòa nhà, Thiết bị gia dụng và hàng hóa, Xây dựng. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 01 8893640. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Icebear Entfeuchtung & Klima GmbH tại www.eisbaer.com. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua . Chairman/Managing Director: Mr Ing. có mối quan hệ hợp tác với công ty.
Thể loại:Cải tạo các tòa nhà, Thiết bị gia dụng và hàng hóa, Hoạt động xây lắp điện, ống nước và các.
Mã ISIC:4100, 432, 4759.

Cải tạo các tòa nhàgần Icebear Entfeuchtung & Klima GmbH

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp