Fiege Austria GmbH

 77 đánh giá
Schußlinie 3, 1110 Wien, Austria
Giờ 
Mở cho đến khi 17:00 thêm nữa

Điện thoại
01 76052001 760520

+2
Trang web 
world.fiege.com
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Viên
Vùng lân cận: Simmering
Bưu chính: 1110
Khu vực hành chính: Viên
Quốc gia: Áo

Về

Fiege Austria GmbH đặt trụ sở tại Viên. Fiege Austria GmbH đang làm việc trong các hoạt động của Giao thông vận tải hậu cần, Hoạt động vận chuyển khác, Bưu điện. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 01 760520. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Fiege Austria GmbH tại world.fiege.com. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua .
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Số lượng nhân viên
11- 50
Thẻ tín dụng
Không
Thể loại:Hoạt động bưu chính, Giao thông vận tải hậu cần, Các hoạt động hỗ trợ vận tải khác.
Mã ISIC:5229, 5310.

Nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội

Giao thông vận tải hậu cầngần Fiege Austria GmbH

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp