1-10
Giáo dục văn hóa
Calle 16 690, Centro, B7620BDN Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina
teatro-municipal-luis-conti.negocio.site
Giáo dục trung học, Giáo dục
Ruta Nacional 226 km 79, B7620 Balcarce, Buenos Aires, Argentina
5.0  · +54 2266 43-2219+54 2266 43-2219  · Mở cửa
iab.educacionadventista.com
Giáo dục trung học
Balcarce, Buenos Aires Province, Argentina
5.0  · +54 2266 43-2216+54 2266 43-2216  · Mở cửa
iab.educacionadventista.com
Giáo dục trung học, Giáo dục
Av. 31 928, B7620 Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina
www.gba.gob.ar
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Ruta 226 km 73, 5, B7620 Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina
5.0  · +54 2266 43-1856+54 2266 43-1856  · Mở cửa
fca.mdp.edu.ar
Cảnh sát và thực thi pháp luật, Cơ quan chính phủ
Camino Parque Centenario, Pereyra, Provincia de Buenos Aires, Argentina
www.mseg.gba.gov.ar
Giáo dục trung học, Giáo dục
Av. Suipacha 1026, Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Giáo dục
Balcarce, Buenos Aires Province, Argentina
www.elegircolegio.com
Trường tiểu học và tiểu học, Giáo dục
Av. del Valle 155, B7620 Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina
5.0  · +54 2266 43-1680+54 2266 43-1680  · Mở cửa
www.gba.gob.ar
Giáo dục khác
C. 17 Nº 622, B7620 Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina
isfdyt32-bue.infd.edu.ar