Instituto Adventista Balcarce

 53 đánh giá
Ruta Nacional 226 km 79, B7620 Balcarce, Buenos Aires, Argentina
Giờ 
Mở cho đến khi 18:00 thêm nữa

Điện thoại
02266 43-221902266 43-2219

+1
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Balcarce
Khu vực hành chính: Buenos Aires (tỉnh)
Quốc gia: Ác-hen-ti-na

Về

Instituto Adventista Balcarce đặt trụ sở tại Balcarce. Instituto Adventista Balcarce đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục trung học, Giáo dục. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 02266 43-2219. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Instituto Adventista Balcarce tại iab.educacionadventista.com. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua .
Thể loại:Giáo dục phổ thông, Giáo dục.
Mã ISIC:85, 8521.

Giáo dục trung họcgần Instituto Adventista Balcarce

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp