Garage Punto Villa Gesell

 7 đánh giá
Paseo 108, Av. 4 y, B7165 Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Giờ 
Hôm nay · đóng cửa thêm nữa
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Villa Gesell
Bưu chính: B7165
Khu vực hành chính: Buenos Aires (tỉnh)
Quốc gia: Ác-hen-ti-na

Về

Garage Punto Villa Gesell đặt trụ sở tại Villa Gesell. Garage Punto Villa Gesell đang làm việc trong các hoạt động của Bãi đậu xe và nhà để xe. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 02255 46-2340. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Garage Punto Villa Gesell tại garage-punto-villa-gesell.business.site.
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Thể loại:Bãi đậu xe và nhà để xe.
Mã ISIC:5221.

Bãi đậu xe và nhà để xegần Garage Punto Villa Gesell

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp