Futbol Club Ferro Carril Sud

 95 đánh giá
Av. Pringles 1851, Olavarría, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Giờ 
Mở cho đến khi 21:30 thêm nữa

Điện thoại
02284 44-288002284 44-2880

+1
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Olavarría
Khu vực hành chính: Buenos Aires (tỉnh)
Quốc gia: Ác-hen-ti-na

Về

Futbol Club Ferro Carril Sud đặt trụ sở tại Olavarría. Futbol Club Ferro Carril Sud đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục khác, Giáo dục thể chất. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 02284 44-2880. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua .
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Có, Đậu xe
Thể loại:Thể thao và giáo dục giải trí, Giáo dục khác được phân vào đâu.
Mã ISIC:8541, 8549.

Giáo dục khácgần Futbol Club Ferro Carril Sud

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp