El Globo Rojo

 4 đánh giá
Avenida 3 y Paseo 172, B7165 Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Giờ 
Hôm nay · đóng cửa thêm nữa
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Villa Gesell
Bưu chính: B7165
Khu vực hành chính: Buenos Aires (tỉnh)
Quốc gia: Ác-hen-ti-na

Về

El Globo Rojo đặt trụ sở tại Villa Gesell. El Globo Rojo đang làm việc trong các hoạt động của Mua sắm. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 02255 45-6691. Bạn có thể tìm thêm thông tin về El Globo Rojo tại www.globorojo.com.ar.
Các lựa chọn ăn uống
Giao hàng
Thể loại:Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên.
Mã ISIC:477.

Mua sắmgần El Globo Rojo

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp