Batallon 57 Santo Cristo

 1 đánh giá
Paraguay 1061, Córdoba, Argentina
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Córdoba, Argentina
Vùng lân cận: Alta Córdoba
Khu vực hành chính: Córdoba (tỉnh Argentina)
Quốc gia: Ác-hen-ti-na

Về

Batallon 57 Santo Cristo đặt trụ sở tại Córdoba, Argentina. Batallon 57 Santo Cristo đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục khác, Giáo dục.
Thể loại:Giáo dục, Các hoạt động hỗ trợ giáo dục.
Mã ISIC:85, 8550.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với Batallon 57 Santo Cristo

1 đánh giá

11201820191192.12228.020181547.88228.02019Google

Rating trung bình qua thời gian đối với Batallon 57 Santo Cristo

Nhận xét theo thời gian

11223344552017201820195132.82103.020175370.0103.020185607.18103.02019Google

Nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội

Giáo dục khácgần Batallon 57 Santo Cristo

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp