Cửa hàng rượu, bia, rượu tại Mã Vùng 312 Gyumri, Shirak (tỉnh)

1-1