Bánh Pizza tại Mã Vùng 312 Gyumri, Shirak (tỉnh)

1-2
Nhà hàng Ý, Tất cả thức ăn và đồ uống
Gyumri, Armenia
4.5  · $$ · +374 312 33074+374 312 33074
www.dinapoli.am
Dịch vụ cung cấp thực phẩm, Nhà hàng
2 Sayat Nova Ave, Gyumri 3101, Armenia
www.tashirpizza.am
1-2