Tennis and Table Tennis School of Gyumri Municipality

 1 đánh giá
28 a Timiryazev St, Gyumri, Armenia
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Gyumri
Khu vực hành chính: Shirak (tỉnh)
Quốc gia: Ác-mê-ni-a

Về

Tennis and Table Tennis School of Gyumri Municipality đặt trụ sở tại Gyumri. Tennis and Table Tennis School of Gyumri Municipality đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục khác, Giáo dục thể chất, Giáo dục. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua (0312) 34909.
Thể loại:Giáo dục, Thể thao và giáo dục giải trí, Giáo dục khác được phân vào đâu.
Mã ISIC:85, 8541, 8549.

Giáo dục khácgần Tennis and Table Tennis School of Gyumri Municipality

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp