Sayat-Nova Secondary School

 4 đánh giá
Sayat Nova 0822, Armenia
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Sayat-Nova, Ararat
Vùng lân cận: Charbakh
Bưu chính: 0822
Khu vực hành chính: Ararat (tỉnh)
Quốc gia: Ác-mê-ni-a

Về

Sayat-Nova Secondary School đặt trụ sở tại Sayat-Nova, Ararat. Sayat-Nova Secondary School đang làm việc trong các hoạt động của Nghĩa trang và nhà xác, Giáo dục trung học, Dịch vụ cá nhân, Nhà hàng. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua (0236) 62647.
Giá
$$$
Thể loại:Các hoạt động liên quan đến tang lễ và, Nhà hàng và các hoạt động dịch vụ thực phẩm điện thoại di động, Hoạt động dịch vụ cá nhân khác được phân vào đâu, Giáo dục phổ thông.
Mã ISIC:5610, 8521, 9603, 9609.

Nghĩa trang và nhà xácgần Sayat-Nova Secondary School

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp