Phần Lan | Mã Bưu Chính | Mã Vùng

Mã Vùng Thông tin cho Phần Lan

C%E1%BB%9D+c%E1%BB%A7a+Ph%E1%BA%A7n+Lan Mã Vùng Quốc tế >> Phần Lan

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Phần Lan

Lapland
Nam Phần Lan
Oulu (tỉnh)
Tây Phần Lan
Đông Phần Lan

Thành phố đông dân nhất trong Phần Lan (population)

Helsinki (558457)
Espoo (229527)
Tampere (202687)
Vantaa (190058)
Turku (175945)
Oulu (128618)
Lahti (98826)
Kuopio (89104)
Jyvaeskylae (85026)
Pori (76772)
Lappeenranta (59276)
Vaasa (57014)
Kotka (54616)
Joensuu (53388)
Hameenlinna (47261)
Porvoo (47192)
Mikkeli (46550)
Rauma (36550)
Lohja (35960)
Karleby (35586)
Kajaani (35375)
Rovaniemi (34781)
Seinäjoki (32149)
Kouvola (31133)
Imatra (29615)
Savonlinna (27353)
Kemi (22641)
Varkaus (22365)
Raahe (22217)
Tornio (21236)

Mã Vùng tại Phần Lan

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +358

Mã Vùng Thành Phố Hoặc Nhiệm Vụ Vùng Theo Quản Lý Hành Chính Hoặc Theo Kiểu Nhiệm Vụ Quốc Gia Hoặc Vùng Dân Số Của Thành Phố Múi Giờ Thời Gian UTC
13 Joensuu Đông Phần Lan Phần Lan 53388 Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
14 Jyvaeskylae Tây Phần Lan Phần Lan 85026 Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
15 Mikkeli Đông Phần Lan Phần Lan 46550 Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
16 Lapland Phần Lan Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
17 Kuopio Đông Phần Lan Phần Lan 89104 Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
18 Aland Phần Lan Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
19 Porvoo Nam Phần Lan Phần Lan 47192 Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
2 Pori Tây Phần Lan Phần Lan 76772 Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
3 Tampere Tây Phần Lan Phần Lan 202687 Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
4 Mobile Phones Di động Phần Lan Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
457 Mobile Phones Di động Phần Lan Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
5 Lappeenranta Nam Phần Lan Phần Lan 59276 Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
50 Mobile Phones Di động Phần Lan Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
500 Mobile Phones Di động Phần Lan Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
6 Vaasa Tây Phần Lan Phần Lan 57014 Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
8 Oulu Oulu (tỉnh) Phần Lan 128618 Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
9 Helsinki Nam Phần Lan Phần Lan 558457 Giờ Đông Âu 05:42 Th 7 UTC+03
  • Trang 1